POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

P O Z I V

na redovnu godišnju skupštinu

Na temelju članka 20. Statuta Hrvatskog planinarskog društva „Cesargrad“ Klanjec sazivam
redovnu godišnju skupštinu koja će se održati u petak 15.03.2024. godine u Gradskoj
knjžnici na katu (ulaz s bočne strane) s početkom u 18 sati. Za Skupštinu predlažem
sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i biranje radnih tijela:
a) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
b) Izbor verifikacijske komisije (predsjednik i dva člana)
2. Izvješće verifikacijske komisije
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Izbor člana Upravnog odbora, predsjednika Suda časti i člana Suda časti
5. Izvješće o radu za 2023. godinu
6. Izvješće o financijskom poslovanju za 2023. godinu
a) Financijsko izvješće
b) Izvješće Nadzornog odbora
7. Izvješće Vodičke sekcije
8. Izvješće Suda časti
9. Plan rada za 2024. godinu
10. Financijski plan za 2024. godinu
11. Razno

Predsjednica: Sanja Smolčić

Poziv_redovna skupština