Školovanje članova u 2022.godini

Tijekom 2022.godine naši članovi su sudjelovali na školovanju i edukaciju u organizaciji Hrvatskog planinarskog saveza, pa tako sada imamo jednog čuvara planinske prirode, a nakon položenog ispita biti ćemo bogatiji i za dva planinarska vodiča.